جنگ نرم

در جنگ نرم، چه کسانى باید میدان بیایند؟ قدر مسلّم نخبگان فکرى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.(امام خامنه ای)

جنگ نرم

در جنگ نرم، چه کسانى باید میدان بیایند؟ قدر مسلّم نخبگان فکرى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.(امام خامنه ای)

این وبلاگ سعی دارد با معرفی مبانی معرفتی گفتمان انقلاب اسلامی و نهادینه کردن آن در جامعه، عمق فکری و معرفتی جریانهای فکری و فرهنگی و سیاسی را نمایان کند تا ظلمات و موانع رسیدن به اهداف و آرمانهای الهی انقلاب اسلامی نمایان شود و در این مقطع حساس انوار الهی انقلاب اسلامی هر چه زودتر به ظهورکامل برسد.

پیوندها
پیوندهای روزانه

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۹
ارديبهشت

راست نویسوعده های روحانی

و

(شواهد عدم تحقق وعده ها)

بخش اول

  • محسن نوروزی
۲۸
ارديبهشت

انقلاب اسلامی به دلیل اتصال به ذات حضرت حق، عین حیّ‌بودن و زنده‌بودن و جاری‌بودن است و هر که خود را بدان وصل نماید حیّ  و زنده خواهد شد. هر کس با انقلاب‌اسلامی هم‌نوا و همراه شود، با حضرت‌حق یگانگی پیدا می‌کند و این یگانی با حضرت حق است که انسان را رشد می‌دهد و تمام استعدادهای نهفته در وجود  او را به غلیان کردن وامی‌دارد، لذا این ظرفیت‌های وجودی انسان آرام آرام رشد می‌کند و شکوفا می‌شود تا او، "هو" را در بَرِ خود و آغوشِ خود ببیند.

  • محسن نوروزی
۱۹
ارديبهشت

مصداق کامل و تمام امر به معروف، ایجاد جامعه و حکومت‌اسلامی و مصداق کامل نهی از منکر، نهی از یک جامعه‌‌طاغوتی است اما در فقدان وسیع‌نگری، این حکم عظیم خداوند در مسائل جزئی خلاصه خواهد شد.

امام‌خامنه ای در جمع روحانیون یزد

12 دی 1386

  • محسن نوروزی
۱۹
ارديبهشت

عرفان درکل به دو بخش نظری و عملی تقسیم می‌شود که عرفان‌نظری مربوط به شناخت تئوریک جامع و همه جانبه مسیر شدن انسان تا به محبوب و عرفان‌عملی مربوط به عمل نمودن به شریعتِ‌الهی تا وصل شدن به محبوب است. هر چه انسان به حوزه نظری این سیر واقف‌تر و بصیرتر باشد در حوزه عملی می‌تواند با اقدام کمتر، بیشترین بهره‌ها را ببرد. در واقع او با معرفت بیشتر به این مسیر، راه‌های میان‌بُر را می‌شناسد و با عمل به آن سریع‌تر به مقصود نائل می‌گردد.


  • محسن نوروزی
.........................................